Podróże w głąb

Film powstał podczas warsztatów Laboratorium Rejs, Cigacice 2017.

Realizacja: Maja Owsińska, Róża Zauska, Ksawer Damian Danak

Opieka artystyczna: Leszek Garstka, Maja Ziarkowska

Muzyka: Ludzie z działki „BOM”

Category
2018, Cigacice